Mikä ihmeen AAC?

Posted on

Puheterapeutit, toimintaterapeutit ja opettajat puhuvat usein siitä, miten joku voisi hyötyä AAC-keinoista. No mutta, mitä ihmettä se AAC tarkoittaa? AAC on lyhenne englanninkielisestä Alternative and Augmentative Communication, mikä suomeksi tarkoittaa “Puhetta tukevat, korvaavat ja täydentävät kommunikointikeinot”. Monelle erityislapsen vanhemmalle AAC-käsite on jo tuttu. Näitä keinoja ovat esim. tukiviittomat, erilaiset kuvat ja symbolit. Jokainen meistä hyötyy kuvista puheen ymmärtämisen tukena, mutta esimerkiksi henkilöt, joilla on todettu autismikirjon piirteitä, hyötyvät niistä erityisen paljon. Keinoja käytetään yksilöllisesti mutta kuitenkin kauttaaltaan niitä tarvitsevan yksilön arjen askareissa ja kuntoutuksessa.

Kun kahden, tai useamman ihmisen, välinen viestintä tapahtuu AAC-keinoja hyödyntäen sen avuksi käytetään usein erilaisia apuvälineitä. Kyse voi olla kuvakansiosta, puhelaitteesta tai esim iPadista, johon on ladattu jokin tietty kommunikointiohjelma, kuten esimerkiksi MOI. Useat erityislapset hyötyvät kuvallisesta kalenterista arjen strukturoinnin ja oman toiminnan ohjauksen tukena. Kuvallista päiväkirjaa voi hyödyntää usealla eri tavalla; sen avulla voi viestittää arjen ja oman elämän tapahtumista, mutta se toimii myös arjen struktuurin tukena. Tärkeintä on, että sitä käytetään lapsen ehdoilla, lapsen tarpeiden mukaisesti ja ennen kaikkea lapsen kommunikoinnin apuvälineenä, eli AAC-keinona.

MOI toimiikin siksi ajatuksella: Yksi kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa!